Šola vožnje Jan22

Šola vožnje

Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil ali skupine vozil opravljajo gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o voznikih in drugih predpisih. Gospodarska družba, ki upravlja usposabljanje kandidate za voznike se imenuje šola vožnje. Šola vožnje mora imeti: šolsko učilnico, ki je primerno opremljena za poučevanje teorije, vsaj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil, ustrezno neprometno površino, na kateri je mogoče izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila, predpisanih za opravljanje vozniškega izpita. Vsaka avto šola ima vizijo usposobiti čim varnejše voznike, ki bodo skrbeli za prometno varnost, varovali okolje in infrastrukturo. Prav tako skušajo v projekt varnosti vključiti najmlajše udeležence prometa in jih tako skozi šolska leta usmeriti k pravilnemu pristopu prometne varnosti, varovanju zdravja in okolja. Včasih imenovana avtošola je z novo prometno zakonodajo dobila novi izraz, in sicer  šola vožnje. Ob zelo veliki izbiri šol vožnje v Sloveniji, bi pričakovali, da je izbira tiste prave šole vožnje enostavna. Vendar je vse prej kot enostavna. Veliko avtošol vam ponuja: nadpovprečno uspešnost na izpitih, strokovno in kakovostno delo učiteljev vožnje, prilagodljivost in dostopnost storitev, lasten poligon, organizacija tečaja CPP vsaj enkrat mesečno, prijaznost učiteljev vožnje strokovna literatura, brezplačen dostop do spletnih strani, namenjenih usposabljanju kandidatov, možnost nadgrajevanja znanja na treningu varne vožnje, usposabljanje voznikov začetnikov. Vozniški izpit je pomemben dogodek v življenju, z njim pridobimo pravico do življenja na kolesih. Pot do tega cilja pa ni tako enostavna. Na poti do vozniškega dovoljenja potrebujete: zdravniško spričevalo, usposabljanje iz teorije (tečaj cestnoprometnih predpisov), usposabljanje iz vožnje (3 učne stopnje), izpit iz prve pomoči, izpit pri izpitni komisiji (teorija, vožnja). Po uspešno opravljenem izpitu iz vožnje, zaprosite za izdajo vozniškega dovoljenja, ob predložitvi zdravniškega spričevala,...